poszukując doskonałości

poszukując doskonałości

2014-11-27

Bonsai Juku - w.1

       "Drutowanie w bonsai - metodą, a nie celem"

    Naturalność, to słowo klucz dla sztuki bonsai. Z założenia, każde bonsai powinno zostać drzewem. Naturalne zwężenia, zaawansowana struktura gałęzi, prawdziwe martwe drewno i brak wpływu ludzkiej ręki. To ostatnie jest bardzo istotne. Zwłaszcza w kontekście drutowania bonsai, które:
jest ważne, ale nie niezbędne. 
Jest potrzebne, ale nie najważniejsze.
    Drzewo ma zwracać uwagę obserwatora. Jego dojrzałość, historia i jakość. Jeżeli jest inaczej, gdzieś po drodze popełniliśmy błąd. Tak to rozumiem. Tego wciąż się uczę...
  Bez ćwiczeń i zaangażowania uzyskujemy marne efekty. Pamiętaj, aby wszystko co robisz robić najlepiej jak potrafisz. W bonsai nie ma skrótów, ani półśrodków. Z biegiem lat, popełnione błędy zawsze się ujawniają. Popełnione na początku, czasami są niemożliwe do naprawienia.
Są jednak sposoby, aby ich uniknąć :)

  • Dobranie drutu odpowiedniej grubości
    To twardość gałęzi określa grubość drutu. Dobieramy więc drut o odpowiednim przekroju, lub dokładamy kolejne zwoje. 
    Pamiętaj, że drut ma czemuś służyć. Nie nakładamy go dla ozdoby!

  • Nakładanie drutu pod kątem 45 stopni
    Drutowanie w ten sposób daje największą wydajność podczas wyginania gałęzi. Tylko tak nałożony drut nejlepiej zabezpiecza miejsce gięcia.
    Pamiętaj, że drut pod kątem 45 stopni nakładamy zarówno od góry jak i od dołu gałęzi!


  • Nakładanie drutu w odpowiednim kierunku
    Kierunek nakładania drutu uzalezniony jest od kierunku wyginania gałęzi. Podczas gięcia gałęzi drut powinien dociskać się do jej powierzchni.
    Pamiętaj, że drut nakładamy z kierunkiem wyginania gałęzi!  • Dobre zakotwienie drutu
    Do zakotwienia drutu wykorzystujemy jiny lub inne gałęzie.
    Pamiętaj, że dobre stabilne zakotwienie drutu uniemożliwi jego przemieszczeanie podczas samego drutowania i wyginania gałęzi!


  • Łączenie drutów o różnych przekrojach
    Krzyżując druty różnej grubości unikamy "martwych punktów" stosując przy tym optymalną ilość drutu.
   Pamiętaj, że dopuszczalne jest krzyżowanie drutów. Ważne, aby spełniały swoją funkcję i nie pozostawiały śladów na korze!


  • Wyginanie w odpowiednich miejscach
    Gałąź wyginamy punktowo w miejscu, w którym zwój drutu jest nałożony po zewnętrznej stronie. 
    Pamiętaj, że w ten sposób zapobiegamy złamaniu gałęzi!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz